KURSY OBSŁUGI MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH

Operator maszyn do robót ziemnych

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator
 • minimum 1 miesiąc przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej ( wybranej maszyny )

 • Kurs obejmuje:

 • 116 godzin teorii
 • 60 godzin praktyki

 • Egzamin:

  Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną CKSOM i składa się z części praktycznej i teoretycznej.

  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są dokumenty:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • Świadectwo potwierdzające pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia operatora wydane przez Komisję Kwalifikacyjną CKSOM
 • Książeczkę operatora z wpisem poświadczającym uprawnienia w danej specjalności wydane przez Komisję Kwalifikacyjną CKSO
 • ZAINTERESOWANY PRACĄ? ZAŁÓŻ KONTO ONLINE