KURSY OBSŁUGI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO


Wymagania dla kandydatów:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

 • Kurs obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne

 • Egzamin:

  Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT i składa się z części teoretycznej i praktycznej.

  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są dokumenty:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez BOTUS (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenie ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. poz. 186) druk MEN-III/1.) ważne bezterminowo w języku polskim.
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi UTB w wybranej kategorii wystawione przez UDT na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z poźn. zm.) ważne bezterminowo w języku polskim.
 • ZAINTERESOWANY PRACĄ? ZAŁÓŻ KONTO ONLINE