KURSY I SZKOLENIA POLSKIE


RODZAJE KURSÓW I SZKOLEŃ:

KURSY OBSŁUGI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Podesty ruchome przejezdne
 • Podesty ruchome wiszące
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
 • Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
 • Żurawie samojezdne
 • Żurawie przewoźne i przenośne
 • Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

KURSY KONSERWACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO


WÓZKI

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane.

 • ŻURAWIE

 • Żurawie wieżowe.
 • Żurawie samojezdne i przeładunkowe (przenośne).
 • Żurawie przeładunkowe (przenośne).

 • PODESTY

 • Podesty wiszące
 • Podesty przejezdne

 • WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI

 • Wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia.
 • Wciągarki i wciągniki specjalnego przeznaczenia.

 • SUWNICE

 • Suwnice ogólnego przeznaczenia.
 • Suwnice specjalnego przeznaczenia.

 • DŹWIGI

  Dźwigi osobowe i towarowe z napędem elektrycznym lub hydraulicznym
 • Dźwigi ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym.
 • Dźwigi ze sterowaniem mikroprocesorowym.

 • Dźwigi budowlane
 • Dźwigi towarowe.
 • Dźwigi towarowo-osobowe.

 • WYCIĄGI TOWAROWE

 • Wyciągi towarowe stacjonarne, przewoźne i przenośne.

 • DŹWIGNIKI

 • Dźwigniki podnośniki pojazdów, w tym systemy do parkowania pojazdów.
 • Dźwigniki stacjonarne, przewoźne i przenośne.
 • Dźwigniki montowane na pojeździe.

 • INNE

 • Urządzenia do manipulacji kontenerami.
 • Urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

 • KURSY OBSŁUGI MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

  • Koparki jednonaczyniowe do 0,8 m3 , Kl. III.
  • Ładowarki jednonaczyniowe do 2,5 m3, kl. III
  • Koparko-ładowarki wszystkie typy

  • Rusztowania budowlano – montażowe metalowe   KURSY DLA KIEROWCÓW

   PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE ADR
  • Podstawowe początkowe i doskonalające w zakresie przewozu drogowego wszystkich klas
  • Specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach
  • Specjalistyczne w zakresie przewozu towarów promieniotwórczych
  • Specjalistyczne w zakresie przewozu towarów wybuchowych

  • INNE
  • Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (urządzenia NO) przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 i 3 wg ADR.
  • Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych – przewóz osób lub rzeczy.

  • SZKOLENIA ENERGETYCZNE SEP

   Energetyczne na stanowisku: DOZORU I EKSPLOATACJI:
  • Gr. 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną.
  • Gr. 2 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło.
  • Gr. 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe.

  • KURSY SPAWANIA

  • Spawanie metodami TIG/ MAG

  • INNE KURSY

  • Obsługa pilarki mechanicznych łańcuchowych
  • Obsługa kos spalinowych.
  • Obsługa nożyc spalinowych.

  • SZKOLENIA BHP

   NA STANOWISKACH
  • Robotniczych
  • Administracyjno-biurowych
  • Dla kadry inżynieryjno-technicznej
  • Pracodawców i osób kierujących pracownikami

  • Gwarancja zadowolenia
  • Jakość na wysokim poziomie
  • Kompleksowo i profesjonalnie
  • Indywidualne podejście
  • Doświadczona kadra trenerska
  • Wysoka zdawalność egzaminów
  • Konkurencyjne ceny

  ZAINTERESOWANY SZKOLENIAMI? Zgłoszenie Online